Kleine roedel, maximale aandacht!

SLEUTELCONTRACT

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel.

Hondenuitlaatservice Loba verklaart dat het de sleutel:

  1. Niet zal dupliceren
  2. Niet zal voorzien van adres e.d.
  3. Zorgvuldig in huis zal bewaren.
  4. Slechts die dagen bij zich draagt waarop uw hond[en] uitgelaten wordt.
  5. Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond[en].
  6. Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt.
  7. Bij verlies of diefstal van de huissleutel de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

 

Hondenuitlaatservice Loba kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van verlies of diefstal van de sleutel.

 


Eigenaar sleutel:                                                                 Hondenuitlaatservice Loba:

                       

Naam……………………………….                                               Datum…………………………….

 

 

Datum………………………………                                               Plaats……………………………...

 

 

Plaats……………………………….                                              

 

 

Handtekening………………………                                               Handtekening……………………..