Kleine roedel, maximale aandacht!

Overeenkomst Hondenuitlaatservice Loba


1.               Hondenuitlaatservice Loba haalt de hond……………………….op van het door de eigenaar opgegeven adres en wandelt de afgesproken tijd ………………..met de hond.

2.               Ondergetekenden komen overeen dat hondenuitlaatservice Loba niet aansprakelijk is voor eventuele schade die de hond van de eigenaar oploopt ten gevolge van diens eigen gedrag of dat van andere dieren of mensen.

3.               Ondergetekenden komen overeen dat hondenuitlaatservice Loba niet aansprakelijk is voor de eventuele schade die de hond van de eigenaar veroorzaakt [artikel 6 : 170 BW]. De eigenaar beroept zich niet op overmacht omdat de hond aan hondenuitlaatservice Loba is toevertrouwd. Eventuele schade is veelal gedekt via de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

4.               De hondeneigenaar verplicht zich bij diens aansprakelijkheidsverzekering eventuele ontstane schade te melden.

5.               Als er toestemming is van de hondeneigenaar zal met de hond naar een dierenarts worden gegaan als dit noodzakelijk is. De kosten zijn voor de rekening van de eigenaar. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is zal vooraf contact met de eigenaar worden opgenomen.

6.               Indien bij het ophalen van de hond blijkt dat deze ziek of loops is zal de hond niet worden meegenomen. Als dit niet van tevoren is gemeld worden de kosten doorberekend.

7.               De hondeneigenaar dient over de geldige inentingspapieren te bezitten. De hond behoort alle jaarlijkse vaccinaties te hebben ontvangen.

8.               Hondenuitlaatservice Loba kan te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, de hond weigeren mee te nemen of aan te nemen.

9.               Betaling dient vooraf contant te geschieden.


 Getekend d.d. ………………………………. Te ………………………………………………


  

Handtekening hondeneigenaar: …………………………………………………………………

 

Handtekening hondenuitlaatservice Loba: ------------------------------------------------------------------------


Gegevens hondeneigenaar: 

Naam: 

Adres: 

Telefoon: 

Mobiel: 

Telefoon voor spoedgevallen: